reede, 16. mai 2014

Õppepäev Võhmal

Täna sai limusiiniklubi maha esimese õppepäevaga - nagu lubatud nudistamisest. Suurimad tänud ses osas kuuluvad tõelistele limusiinifännidele Diana ja Arno Pärnale Vihula vallast Võhmalt. Nad võtsid kätte ja tegid ära - ja väga hästi, kohaletulnud tänasid pererahvast ja lektoreid igatahes sooja aplausiga!
Peremees Arno külalistele oma karja tutvustamas.
Esmalt andis nudistamise vajadusest, olemuses ja põhimeetodidest väga sisuka ülevaate noor loomaarst Kaisa Velström ettevõttest Westpoint Eesti OÜ. Ettevõtte eesmärk on areneda loomakasvatajate partneriteks - nii läbi nõustamiste kui praktiliste tegevuste - jõudu neile selleks! Sisukas, otsekohene ja aus jutt oli igati lootustandev.

AS Remedium tooteid lihaveistele tutvustas loomahaiguste ennetamise ja ravi ekspert Helle Sild. Ternespiima asendaja, vasikate söepasta väikestes tuubides, antikehadega kaitsevahend Scourgard, nudistamise pasta Hornex ja palju muud huvitavat - lihaveisekasvatajatel on juba millele ja kellele probleemide tekkides toetuda.
Kaisa Velström koos pererahvaga vasikat nudistamas.
Vaatasime koos Diana ja Arno karja, mis koosneb täna veel suures osas ristanditest, kuid mille suundumus on pererahva sõnul selge - 100% tõupuhas limusiinikari. Selleks on nad ka juba tõhusalt panustanud mitmete puhtatõuliste loomade soetamisega. Vaid mõne aastaga on nad saavutanud juba väga tubli tulemi.

Järgnes praktiline õppetöö Dianale ja Arnole kuuluvate loomade näitel. Modellideks oli valitud nädalane limusiinitüdruk ja juba vanem "tüdruk" grupist, mille kunstliku seemendamisega äsja vastavad kursused läbinud Diana aktiivselt tegeleb.

Nädalase vasika nudistamisel kasutasime AS Remedium poolt pakutavat pastat Hornex. Pasta ja happepulga kasutamine on vastavalt uuringutele loomadele kõige vähem stressi tekitav. Loomulikult saab seda meetodit kasutada vaid noortel vasikatel, kelle sarved ei ole veel välja kujunenud.
Vaatasime ka kuidas eemaldada sarve vanemal loomal. Seekord kasutasime trossiga saagimise meetodit koos hilisema kõrvetamisega.
Mõlemad toimingud viis edukalt läbi loomaarst Kaisa Velström, kellest lihaveisekasvatajad loodetavasti ka edaspidi kuulevad, temalt abi saavad.

Noor "modell" sai endale lõpetuseks teibitud peakaunistuse - et ema meie tööd ei nulliks ...
Loodame, et osalejad hakkavad nudistamist nüüd oma karjades julgemalt kasutama, sest kõik ju nõustuvad, see tagab suurema ohutuse nii loomadele kui kasvatajale ning mis mitte vähetähtis - võimalus oma loomi elusloomadena/tõuloomadena müüa, suureneb märkimisväärselt.

Ja veelkord - kõigi osalejate tänud perenaisele maitsvate küpsetiste eest, need olid tõeliselt head!

kolmapäev, 7. mai 2014

Va sarvilised ...


Limusiini ja akviteeni heleda tõud on teadupärast algupäraselt ikka sarvedega olnud. Alles viimastel kümnenditel on nudide loomade osakaal hakanud kasvama ning nudide liinide arendamise on omaks võtnud ka Prantsusmaa kasvatajad.

Kasvatajal on loomulikult võimalus sarvede probleemi eirata, kuid seda ainult hetkeni kui tema karja ilmuvad esimesed nudid loomad - ebavõrdsus suureneb ning võib hakata lõpeks ka majandustulemusi halvendama. Midagi tuleb ette võtta!

Nudistamine ei ole loomale stressivaba ettevõtmine, kuid kasvataja võib selle toimingu aega ja meetodit valides, koostöös veterinaariga, siiski suhteliselt vähe vaegusi põhjustades läbi viia.

Taanis limusiinidel sarvi ei näe ... see on muutunud normiks.
Nudistamise kasuks räägivad eelkõige järgnevad põhiargumendid:
- Ohutus kasvatajale loomadega ümberkäimisel. On suur vahe, kas seista vastakuti häiritud loomaga, kellel on sarved või loomaga, kellel neid ei ole.
- Ohutus loomade omavahelisel kooseksisteerimisel. Vigastused on kergemad tekkima; dominantsete sarviliste loomade mõju võib viia tõrjutud, söödale ligipääsu mitteomavate isendite kujunemiseni. Vähem teatakse aga ehk seda, et lihakombinaatide uuringud näitavad - tihemini tuleb lihakehade osiseid prakeerida loomadel, mis pärinevad sarvilistest karjadest. Kvaliteet on meie tegevuses sageli aga kriitiline näitaja.
- Elusloomade müük on märksa kergem. Õieti võib vist öelda, et kui me räägime soovist tulevikus suuremate koguste lehmikute/mullikate müügiks piiri taha, ei ole sarviliste loomade müük eriti reaalne - nii lihtne see ongi!

Seega, et olla igati edukas, tuleb enamikel kasvatajatel, kes soovivad olla edukad, teemaga paratamatult tegeleda.

Nudistamisel võib juhtuda ka nii :)
Paljud eelistavad nudistamist läbi "geneetika" ehk siis kasutavad ainult nudisid järglasi andvaid paarituspulle. Kuid nagu ikka, igal asjal on kaks külge ehk omad probleemid.
Nudi geeni kandjaid on näiteks limusiini tõu sees praegu vaid ligikaudu 5-7 % üldpopulatsioonist. Kasvataja, kes võtab endale eesmärgiks ainult nudisid järglasi andvate pullide kasutamise, peab selleks, et omale uut pulli leida, väga palju tööd tegema. Esiteks on neid vähe ja teiseks ei taha ju keegi aretuses vähekäiku teha - kasvatustöö põhieesmärgiks ei ole ju mitte nudi järglase saamine, vaid efektiivselt kasvatatud lihakilo. Samas, maailmas tehakse ses osas aretustöös suuri pingutusi ning tulevikus võib hea nudi pulli leidmine järjest lihtsam olla.


Aga mis me heietame: kuna kevadtöödes on nüüd tulemas väike vahe, on just paras aeg õppepäeva korraldamiseks. Koostöös AS Remediumiga korraldab Limusiinikasvatajate klubi 16. mail Lääne-Virumaal õppepäeva nudistamisest. Kes ei ole teemaga veel tegelenud, kuid tahab alustada või kes tunneb ennast sel alal lihtsalt ebakindlalt, siis soovitame kindlasti osaleda. Kuna teema ei ole iseenesest väga ajamahukas, räägivad eksperdid vahepalaks ka muudel lihaveiste tervist puudutavatel teemadel.

Lisainfo õppepäeva kohta: Diana Pärna - 5340 7828; lahemaamees@hotmail.com

Palun kindlasti osalemine eelnevalt registreerida!

---------------------------------
"Muuu ... tahan õueee!"