neljapäev, 6. veebruar 2014

Parima võõrutuskaaluga pullik

Jätkame meie karjade tähelepanuväärsete loomade tutvustamist.

Täna on meie blogi fookuses 2013. aastal sündinud limusiini veresusega pullvasikas, kes omas suurimat võõrutuskaalu (200 p kaal). Selleks kaaluks oli 405 kg.

Suurima võõrutuskaaluga pullike
Aga kuulame, mis omanikul öelda: "Sellel vasikal on limusiini verd 75% ja herefordi verd 12,5. Ei ütleks, et ta nii "pontsik" on, kuid suure kondiga ja eks emal on 25% Eesti punase piimaveise verd - sellest ka hea piimakus" ütleb Eestimaa Lihaveis OÜ peremees Kaupo Kutsar Tõlliste vallast Valgamaalt. "Tunnikese taltsutamise peale lubas pullike ennast lahedasti sügada, olles rahulik nagu meie karja vanemad limusiinid", kiidab Kaupo.
Kaupo sügisesel okjonil omale puhtatõulist karjatäiendust valimas
"Nüüd kesktalvel me ei plaaninudki esialgu kaalumist, kuid Grassland Beefi projekti loomade müümiseks oli tarvis suuremate pullide kaalu teada ja seega tõime üheks õhtupoolikuks kaalu. Meil ei olnud aega tervet karja kaaluda, kuid see pullike oli siiski üks väljavalitutest. Kaalumise kasulikkuse oleme enda jaoks alles viimastel aastatel avastanud: kaalume kevadel ja sügisel verevõtmise juures taas. Huvitav ja vajalik on analüüsida Liisus loomade andmeid ning selle alusel edaspidiseid otsuseid teha" mõtiskleb Kaupo.

Faktis, et parima tulemuse võõrutuskaalu osas "haaras" endale ristandpullik, ei ole midagi imekspandavat. Puhtatõulised limusiinid ei hiilga just kõrge piimakusega. Selleks, et võõrutuskaalud puhtatõulises karjas ei langeks, ei tohi aretuses hetkekski unustada ammlehmade piimakust. Ses osas on ehk veelgi enam tähelepanu nõudev tõug akviteeni hele. Nii et aretuseesmärk: aina rohkem piima ühe lehma kohta, kehtib ka kõigi meie puhtatõuliste karjade kohta.


Varsti juba järgmised lood meie parimatest loomadest - jälgi blogi!