teisipäev, 18. veebruar 2014

ELIT - tujukas "rootslane"

Elit (JK kood 93013) - akviteeni heleda tõugu pull, kellel sündis 2013. aastal kõige enam järglasi (67 lehmvasikat ja 51 pullvasikat) - on sündinud Rootsis 5. veebruaril 2009. aastal. Tema sünnikaaluks märgiti 37 kg, 200 päeva kaaluks 311 kg ja aastakaaluks 532 kg.
Geneetiliselt heterosügootne nudi (st pooled vasikad peaks sündima nudid ka sarvilise ema korral), nüüdseks Topi talu tõupull, osteti ETKÜ -sse 2010. aasta mais, kus teda  kasutati sperma tootmiseks kuni 2011.a novembrini. Siis oli aeg Läänemaale "kolida". 

ELIT - võimekaim akviteeni heleda pull
Elit`il on täna 391 elus järglast, neist 202 emaslooma ja 189 isaslooma. Iseloomulik on tema järglaste väike sünnimass - keskmiselt vaid 39 kg (pullvasikatel 40 kg, lehmvasikatel 38 kg). Tulemiks on väga kerged poegimised, mistõttu sobib Elit hästi ka mullikate seemendamiseks. Surnult sünde on registreeritud vaid 3,5%.
 "Aastatel 2012-2013 kasutasin Elit´i põhiliselt hele akviteenide, nende ristandite, aga ka limusiini ristandite seemendamiseks," ütleb Topi talu peremees, Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi president Aldo Vaan. "Momendil on meie karjas 26 Elit`i järglast - põhiliselt 2014.a sünnid. Kui võrdlen tema järglasi teiste meie pullide vasikatega, tuleb tõdeda, et nad on vast veidi erksamad."

Aldo Taanis järjekordset tõupulli otsimas.
"Elit on ka ise väga kõrge enesehinnanguga, tahab alati peremees olla. Jaurab häälekalt kui satub lähestikku teise pulli karjaga või minu endaga," jätkab Aldo." Aeg-ajalt lubab end sügada ja hellitada, kuid seejuures peab alati olema väga tähelepanelik - ei tohi teda ärritada, sest tema arvates on peremees ... ainult tema ise," on Aldo sunnitud tõdema.
"Talveperioodil saan teda hästi  paika panna limusiini tõugu pulliga Bush, kelle kehamass on ca 150-200 kg suurem kui Elit`il (Elit kaalub praegu veidi üle 900 kg). Esimest korda neid kokku pannes käis umbes kahetunnine võitlus koha eest karjahierarhias. See lõppes nõrgema - Eliti - paanilise kapituleerumisega. Tähelepanuväärne ongi see, et kui Elit on Bush´ga ühel suurel territooriumil, siis muutun ka mina tema jaoks selleks pärisperemeheks. Olen sellist nippi mitmel korral tema korralekutsumiseks kasutanud - toimib endiselt," annab Aldo nõu, kuidas tõrksaid pulle taltsutada.

Mullu jäi Aldol Taanist uus akviteeni pull toomata ...
"Topi talu teine hele akviteeni sugupull Elmar (JK kood 93017) on hoopis teise iseloomuga ja välimikuga. Elmar on samuti pärit Rootsist, sündinud 2009. aastal. Ta  on vana rahu ise, sõbralik, teistega tüli ei nori. Pika kerega, kõrgejalgne ja võimsa tagakintsuga. Samas on järglaste sünnimass  limusiini ristandite peal ligi kümme kilo suurem kui Elit´l, seetõttu esineb raskusi ka poegimisel. Vasikad kasvavad väga jõudsasti, kuna kasvupotentsiaal on suur ja ristandammedel on ka suhteliselt palju piima. Ka on Elmari järglased väga rahulikud ja hõlpsasti käsitletavad nagu isagi," kiidab Aldo Elmarit.
"Eelmise aasta sügisel oli  Elmarit näha ka " Tõuloom 2013 " näitusel Ülenurmel.  Arvestades, et ta oli esimest korda köie otsas, võib õnnelikult lõppenud näitust igati kordaläinuks lugeda" lõpetab Aldo oma pullide kirjelduse.

Soovime Topi talu pullidele rahulikku kooseksisteerimist ning peremehele kindlat meelt nende egode taltsutamisel. 

Varsti juba uued lood meie parimatest loomadest. Jälgi blogi!