neljapäev, 20. veebruar 2014

Esimene sellekevadine oksjon tulemas - Raplamaal Sikeldis

Kalender hakkab nüüdseks juba loodusele järgi jõudma ning käes ongi aeg uuteks limusiinide oksjoniteks. Kasvatajate aktiivne osalemine eelmistel müükidel, eriti aga sügisoksjonil Luigel, on toonud turule ka uue korraldaja - KMR Livestock Europe.
Ettevõte korraldabki 6.märtsil 2014.a Sikeldis, KMR Livestock Europe Farmis limusiini tõugu mullikate ja pullide müügipäeva. Müüki tuleb 40 tiinet mullikat ja kolm pulli.

Ajakava: 10.30  Kogunemine Sikeldi Farmis (Rapla mk, Sikeldi küla) - asub siin
                11.00  Loomade müük
Täpsem info loomade põlvnemise, hindade ja kaalude osas 27.veebruaril 2014
Osavõtuks vajalik eelregistreerimine hiljemalt 3.märtsiks 2014.a emailile: eesti.lihaveis@gmail.com
Sügisene oksjon lõi vaatamata kõrgetele hindadele üleva meeleolu
 Kindlasti kajastame müügipäeva tulemusi ka oma blogis. Samas tuletame meelde, et lähikuudel seisavad ees veel järgmised oksjonid: Taani noorte tõupullide oksjon Keavas, Eesti päritolu tõupullide oksjon Maamessi raames ja  Limusiinipullide oksjon Soomes (26.aprill).
Noored Taani tõupullid Keavas - oma oksjonijärge ootamas
Jälgi blogi!

teisipäev, 18. veebruar 2014

ELIT - tujukas "rootslane"

Elit (JK kood 93013) - akviteeni heleda tõugu pull, kellel sündis 2013. aastal kõige enam järglasi (67 lehmvasikat ja 51 pullvasikat) - on sündinud Rootsis 5. veebruaril 2009. aastal. Tema sünnikaaluks märgiti 37 kg, 200 päeva kaaluks 311 kg ja aastakaaluks 532 kg.
Geneetiliselt heterosügootne nudi (st pooled vasikad peaks sündima nudid ka sarvilise ema korral), nüüdseks Topi talu tõupull, osteti ETKÜ -sse 2010. aasta mais, kus teda  kasutati sperma tootmiseks kuni 2011.a novembrini. Siis oli aeg Läänemaale "kolida". 

ELIT - võimekaim akviteeni heleda pull
Elit`il on täna 391 elus järglast, neist 202 emaslooma ja 189 isaslooma. Iseloomulik on tema järglaste väike sünnimass - keskmiselt vaid 39 kg (pullvasikatel 40 kg, lehmvasikatel 38 kg). Tulemiks on väga kerged poegimised, mistõttu sobib Elit hästi ka mullikate seemendamiseks. Surnult sünde on registreeritud vaid 3,5%.
 "Aastatel 2012-2013 kasutasin Elit´i põhiliselt hele akviteenide, nende ristandite, aga ka limusiini ristandite seemendamiseks," ütleb Topi talu peremees, Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi president Aldo Vaan. "Momendil on meie karjas 26 Elit`i järglast - põhiliselt 2014.a sünnid. Kui võrdlen tema järglasi teiste meie pullide vasikatega, tuleb tõdeda, et nad on vast veidi erksamad."

Aldo Taanis järjekordset tõupulli otsimas.
"Elit on ka ise väga kõrge enesehinnanguga, tahab alati peremees olla. Jaurab häälekalt kui satub lähestikku teise pulli karjaga või minu endaga," jätkab Aldo." Aeg-ajalt lubab end sügada ja hellitada, kuid seejuures peab alati olema väga tähelepanelik - ei tohi teda ärritada, sest tema arvates on peremees ... ainult tema ise," on Aldo sunnitud tõdema.
"Talveperioodil saan teda hästi  paika panna limusiini tõugu pulliga Bush, kelle kehamass on ca 150-200 kg suurem kui Elit`il (Elit kaalub praegu veidi üle 900 kg). Esimest korda neid kokku pannes käis umbes kahetunnine võitlus koha eest karjahierarhias. See lõppes nõrgema - Eliti - paanilise kapituleerumisega. Tähelepanuväärne ongi see, et kui Elit on Bush´ga ühel suurel territooriumil, siis muutun ka mina tema jaoks selleks pärisperemeheks. Olen sellist nippi mitmel korral tema korralekutsumiseks kasutanud - toimib endiselt," annab Aldo nõu, kuidas tõrksaid pulle taltsutada.

Mullu jäi Aldol Taanist uus akviteeni pull toomata ...
"Topi talu teine hele akviteeni sugupull Elmar (JK kood 93017) on hoopis teise iseloomuga ja välimikuga. Elmar on samuti pärit Rootsist, sündinud 2009. aastal. Ta  on vana rahu ise, sõbralik, teistega tüli ei nori. Pika kerega, kõrgejalgne ja võimsa tagakintsuga. Samas on järglaste sünnimass  limusiini ristandite peal ligi kümme kilo suurem kui Elit´l, seetõttu esineb raskusi ka poegimisel. Vasikad kasvavad väga jõudsasti, kuna kasvupotentsiaal on suur ja ristandammedel on ka suhteliselt palju piima. Ka on Elmari järglased väga rahulikud ja hõlpsasti käsitletavad nagu isagi," kiidab Aldo Elmarit.
"Eelmise aasta sügisel oli  Elmarit näha ka " Tõuloom 2013 " näitusel Ülenurmel.  Arvestades, et ta oli esimest korda köie otsas, võib õnnelikult lõppenud näitust igati kordaläinuks lugeda" lõpetab Aldo oma pullide kirjelduse.

Soovime Topi talu pullidele rahulikku kooseksisteerimist ning peremehele kindlat meelt nende egode taltsutamisel. 

Varsti juba uued lood meie parimatest loomadest. Jälgi blogi!

teisipäev, 11. veebruar 2014

Otsid kevadeks noort tõupulli - vaata siit ...

Kevadistel oksjonitel ETKÜ kompleksis Keavas (kuupäev täpsustumisel) ja Maamessil (24.-26.aprill) tulevad pakkumisele vähemalt 9 limusiinipulli ja vähemalt 4 akviteeni heleda pulli. Kümme neist on pärit Taanist ning saabunud meile kasvatajate eestvõttel juba möödunud sügisel. Kolm limusiinipulli on aga pärit Eestist: reg nr 13422721 Tammetõru talust Läänemaalt, 13704773 Karitsu Rantšost Raplamaalt ja 14984044 Pilpa talust samuti Raplamaalt.

ETKÜ tubli kollektiiv on neid hästi söötnud ning nüüd ka igakuiselt kaalunud. Kaalumised, ja loodetavasti ka muud testid, jätkuvad kuni oksjoniteni.

Taanist pärit noorpullid Keavas

Niisiis on nüüdseks kogunenud piisavalt andmeid, et kasvatajatele neid laiemalt tutvustada. Kaalumiste andmeid, põlvnemisi ja mõningaid pilte võid näha siit.

Jälgi blogi!

neljapäev, 6. veebruar 2014

Parima võõrutuskaaluga pullik

Jätkame meie karjade tähelepanuväärsete loomade tutvustamist.

Täna on meie blogi fookuses 2013. aastal sündinud limusiini veresusega pullvasikas, kes omas suurimat võõrutuskaalu (200 p kaal). Selleks kaaluks oli 405 kg.

Suurima võõrutuskaaluga pullike
Aga kuulame, mis omanikul öelda: "Sellel vasikal on limusiini verd 75% ja herefordi verd 12,5. Ei ütleks, et ta nii "pontsik" on, kuid suure kondiga ja eks emal on 25% Eesti punase piimaveise verd - sellest ka hea piimakus" ütleb Eestimaa Lihaveis OÜ peremees Kaupo Kutsar Tõlliste vallast Valgamaalt. "Tunnikese taltsutamise peale lubas pullike ennast lahedasti sügada, olles rahulik nagu meie karja vanemad limusiinid", kiidab Kaupo.
Kaupo sügisesel okjonil omale puhtatõulist karjatäiendust valimas
"Nüüd kesktalvel me ei plaaninudki esialgu kaalumist, kuid Grassland Beefi projekti loomade müümiseks oli tarvis suuremate pullide kaalu teada ja seega tõime üheks õhtupoolikuks kaalu. Meil ei olnud aega tervet karja kaaluda, kuid see pullike oli siiski üks väljavalitutest. Kaalumise kasulikkuse oleme enda jaoks alles viimastel aastatel avastanud: kaalume kevadel ja sügisel verevõtmise juures taas. Huvitav ja vajalik on analüüsida Liisus loomade andmeid ning selle alusel edaspidiseid otsuseid teha" mõtiskleb Kaupo.

Faktis, et parima tulemuse võõrutuskaalu osas "haaras" endale ristandpullik, ei ole midagi imekspandavat. Puhtatõulised limusiinid ei hiilga just kõrge piimakusega. Selleks, et võõrutuskaalud puhtatõulises karjas ei langeks, ei tohi aretuses hetkekski unustada ammlehmade piimakust. Ses osas on ehk veelgi enam tähelepanu nõudev tõug akviteeni hele. Nii et aretuseesmärk: aina rohkem piima ühe lehma kohta, kehtib ka kõigi meie puhtatõuliste karjade kohta.


Varsti juba järgmised lood meie parimatest loomadest - jälgi blogi!

kolmapäev, 5. veebruar 2014

Pullide internetioksjon Taanis läks igati korda

Esimene testpullide internetioksjon Taanis loeti igati kordaläinuks. Kas eestlased osalesid? Korrektne vastus praegu on: ei tea ...

"Jäime oksjonitulemustega igati rahule" ütles Torben Eg Østergaard, Taani limusiinikasvatajate Seltsi juhatuse liige ja oksjoni üks põhikorraldaja. "Hindade üle võib ju alati üht või teistpidi arvamust avaldada, kuid kogemus, mille esimese oksjoniga saime, on positiivne. Jätkame sääraste oksjonitega kindlasti, võib olla isegi igakuiselt - vastavalt sellele, kuidas pullid katsejaamas testid läbivad ja näitajad arvutatakse".
Torben Eg Østergaard

Esimesel oksjonil oli koheselt aktiivne osavõtt ka väljastpoolt Taanit: tegelikult läheb tõenäoliselt lausa neli pulli seitsmest riigist välja. Miks tõenäoliselt?
"Me ei tea päris täpselt, kes oksjonil osalesid - see selgub lõplikult siis kui kõik paberid vormistatud ja pullid testjaamast uutesse kodudesse laiali saadetud. Üks pull läheb kindlasti Soome" ütleb Torben.
"Meile oli selline aktiivne välisosalus kohe esimesel korral natuke üllatav ehk ei olnud me selleks päris korrektselt valmis. Seega palun ka Eesti limusiinikasvatajatelt kommentaare selle kohta, millist informatsiooni oksjonil julgemaks osalemiseks veel vajaksite, et saaksime ettevalmistustes tasemele, mis võimaldaks kõigil soovi korral oksjonil osaleda" lõpetab Torben.

Taani on regiooni riikidest suurima limusiinide populatsiooniga ning väga kõrge üldise aretustöö tasemega. Parimad arengud Prantsusmaal, jõuavad esmalt just Taani.
Seega, soovides lähipiirkonnast häid limusiine soetada, tuleb sealseid arenguid alati silmas pidada.


Teeme seda edaspidigi - jälgi blogi!

Pilte oksjoniloomade tutvustamispäevast saate näha siit.