reede, 16. mai 2014

Õppepäev Võhmal

Täna sai limusiiniklubi maha esimese õppepäevaga - nagu lubatud nudistamisest. Suurimad tänud ses osas kuuluvad tõelistele limusiinifännidele Diana ja Arno Pärnale Vihula vallast Võhmalt. Nad võtsid kätte ja tegid ära - ja väga hästi, kohaletulnud tänasid pererahvast ja lektoreid igatahes sooja aplausiga!
Peremees Arno külalistele oma karja tutvustamas.
Esmalt andis nudistamise vajadusest, olemuses ja põhimeetodidest väga sisuka ülevaate noor loomaarst Kaisa Velström ettevõttest Westpoint Eesti OÜ. Ettevõtte eesmärk on areneda loomakasvatajate partneriteks - nii läbi nõustamiste kui praktiliste tegevuste - jõudu neile selleks! Sisukas, otsekohene ja aus jutt oli igati lootustandev.

AS Remedium tooteid lihaveistele tutvustas loomahaiguste ennetamise ja ravi ekspert Helle Sild. Ternespiima asendaja, vasikate söepasta väikestes tuubides, antikehadega kaitsevahend Scourgard, nudistamise pasta Hornex ja palju muud huvitavat - lihaveisekasvatajatel on juba millele ja kellele probleemide tekkides toetuda.
Kaisa Velström koos pererahvaga vasikat nudistamas.
Vaatasime koos Diana ja Arno karja, mis koosneb täna veel suures osas ristanditest, kuid mille suundumus on pererahva sõnul selge - 100% tõupuhas limusiinikari. Selleks on nad ka juba tõhusalt panustanud mitmete puhtatõuliste loomade soetamisega. Vaid mõne aastaga on nad saavutanud juba väga tubli tulemi.

Järgnes praktiline õppetöö Dianale ja Arnole kuuluvate loomade näitel. Modellideks oli valitud nädalane limusiinitüdruk ja juba vanem "tüdruk" grupist, mille kunstliku seemendamisega äsja vastavad kursused läbinud Diana aktiivselt tegeleb.

Nädalase vasika nudistamisel kasutasime AS Remedium poolt pakutavat pastat Hornex. Pasta ja happepulga kasutamine on vastavalt uuringutele loomadele kõige vähem stressi tekitav. Loomulikult saab seda meetodit kasutada vaid noortel vasikatel, kelle sarved ei ole veel välja kujunenud.
Vaatasime ka kuidas eemaldada sarve vanemal loomal. Seekord kasutasime trossiga saagimise meetodit koos hilisema kõrvetamisega.
Mõlemad toimingud viis edukalt läbi loomaarst Kaisa Velström, kellest lihaveisekasvatajad loodetavasti ka edaspidi kuulevad, temalt abi saavad.

Noor "modell" sai endale lõpetuseks teibitud peakaunistuse - et ema meie tööd ei nulliks ...
Loodame, et osalejad hakkavad nudistamist nüüd oma karjades julgemalt kasutama, sest kõik ju nõustuvad, see tagab suurema ohutuse nii loomadele kui kasvatajale ning mis mitte vähetähtis - võimalus oma loomi elusloomadena/tõuloomadena müüa, suureneb märkimisväärselt.

Ja veelkord - kõigi osalejate tänud perenaisele maitsvate küpsetiste eest, need olid tõeliselt head!

kolmapäev, 7. mai 2014

Va sarvilised ...


Limusiini ja akviteeni heleda tõud on teadupärast algupäraselt ikka sarvedega olnud. Alles viimastel kümnenditel on nudide loomade osakaal hakanud kasvama ning nudide liinide arendamise on omaks võtnud ka Prantsusmaa kasvatajad.

Kasvatajal on loomulikult võimalus sarvede probleemi eirata, kuid seda ainult hetkeni kui tema karja ilmuvad esimesed nudid loomad - ebavõrdsus suureneb ning võib hakata lõpeks ka majandustulemusi halvendama. Midagi tuleb ette võtta!

Nudistamine ei ole loomale stressivaba ettevõtmine, kuid kasvataja võib selle toimingu aega ja meetodit valides, koostöös veterinaariga, siiski suhteliselt vähe vaegusi põhjustades läbi viia.

Taanis limusiinidel sarvi ei näe ... see on muutunud normiks.
Nudistamise kasuks räägivad eelkõige järgnevad põhiargumendid:
- Ohutus kasvatajale loomadega ümberkäimisel. On suur vahe, kas seista vastakuti häiritud loomaga, kellel on sarved või loomaga, kellel neid ei ole.
- Ohutus loomade omavahelisel kooseksisteerimisel. Vigastused on kergemad tekkima; dominantsete sarviliste loomade mõju võib viia tõrjutud, söödale ligipääsu mitteomavate isendite kujunemiseni. Vähem teatakse aga ehk seda, et lihakombinaatide uuringud näitavad - tihemini tuleb lihakehade osiseid prakeerida loomadel, mis pärinevad sarvilistest karjadest. Kvaliteet on meie tegevuses sageli aga kriitiline näitaja.
- Elusloomade müük on märksa kergem. Õieti võib vist öelda, et kui me räägime soovist tulevikus suuremate koguste lehmikute/mullikate müügiks piiri taha, ei ole sarviliste loomade müük eriti reaalne - nii lihtne see ongi!

Seega, et olla igati edukas, tuleb enamikel kasvatajatel, kes soovivad olla edukad, teemaga paratamatult tegeleda.

Nudistamisel võib juhtuda ka nii :)
Paljud eelistavad nudistamist läbi "geneetika" ehk siis kasutavad ainult nudisid järglasi andvaid paarituspulle. Kuid nagu ikka, igal asjal on kaks külge ehk omad probleemid.
Nudi geeni kandjaid on näiteks limusiini tõu sees praegu vaid ligikaudu 5-7 % üldpopulatsioonist. Kasvataja, kes võtab endale eesmärgiks ainult nudisid järglasi andvate pullide kasutamise, peab selleks, et omale uut pulli leida, väga palju tööd tegema. Esiteks on neid vähe ja teiseks ei taha ju keegi aretuses vähekäiku teha - kasvatustöö põhieesmärgiks ei ole ju mitte nudi järglase saamine, vaid efektiivselt kasvatatud lihakilo. Samas, maailmas tehakse ses osas aretustöös suuri pingutusi ning tulevikus võib hea nudi pulli leidmine järjest lihtsam olla.


Aga mis me heietame: kuna kevadtöödes on nüüd tulemas väike vahe, on just paras aeg õppepäeva korraldamiseks. Koostöös AS Remediumiga korraldab Limusiinikasvatajate klubi 16. mail Lääne-Virumaal õppepäeva nudistamisest. Kes ei ole teemaga veel tegelenud, kuid tahab alustada või kes tunneb ennast sel alal lihtsalt ebakindlalt, siis soovitame kindlasti osaleda. Kuna teema ei ole iseenesest väga ajamahukas, räägivad eksperdid vahepalaks ka muudel lihaveiste tervist puudutavatel teemadel.

Lisainfo õppepäeva kohta: Diana Pärna - 5340 7828; lahemaamees@hotmail.com

Palun kindlasti osalemine eelnevalt registreerida!

---------------------------------
"Muuu ... tahan õueee!"


neljapäev, 24. aprill 2014

Limusiinide oksjon Soomes

Oleme limusiinikasvatajaid ikka kursis hoidnud ettevalmistustega, mida teeb Soome limusiinikasvatajate ühendus oma suure kevadise oksjoni ettevalmistamisel - kes pole seda infot saanud, palun kontrollige, kas olete oma meiliaadressi ikka klubile andnud/uuendanud.

Soome limusiinivasikas (foto: Soome Limusiinikasvatajate Ühendus)

Soome kolleegide töö on viimasel ajal olnud imetlusväärne. Limusiinikasvatajate ühendus on muutunud väga aktiivseks, elujõuliseks, ja mis vast kõige tähtsam, ühtseks. Seda oli eriti tunda eelmise aasta juubelipeol.

Nad on aastaid teinud tööd oma toodangule parema kodumaise müügikanali loomiseks. Ning väikese, aga motiveeriva, kadedusega tuleb tunnistada, et sellega ka hakkama saanud. Limousin Gourmee kaubamärk kogub Soomes tuntust ning kasvatajad on hinnaga väga rahul. Sellest projektist ning vastavate kogemuste rakendamisest Eesti tingimustes, räägime kunagi hiljem.

Täna aga presenteeriks veel 26.aprillil Alavieskas (u 600km Helsingist) toimuvat limusiinipullide oksjonit, kuna välja on antud oksjoniloomade kataloog, mille leiate siit

Tähelepanuväärne on see, et oksjonile on kogutud nii suur hulk loomi ning nende vanus ulatub kahe aastani. Loomad on igakülgselt testitud, hinnatud ning nende tulemustega on kasvatajaid regulaarselt kursis hoitud. Paljudele loomadele on tehtud genoomitest limusiinide sünnimaal Prantsusmaal - see annab kasvatajatele arusaama loomade võimalike aretusomaduste osas võrreldes Prantsusmaa loomadega.
Soome limusiinid (foto: Soome Limusiinikasvatajate Ühendus)

Loodame, et saame ka Eestis ükskord "kännu tagant minema" ja oma parimate noorpullide testimist edendada - nüüd on lähemal õppimas käia. Seda enam, et selle testimise "süda" on Limusiinikasvatajate ühendus, keda abistasid aretusorganisatsioonid, ning "vereringe" üks aktiivne talu, kus kõik praktilised tegevused aset leidsid. Ehk tuleks eeskuju võtta!?

Keava pullioksjon – kas klaas on pooltühi või pooltäis ...


Kes meist ei teaks Keava „pullijaama“, nii nagu rahvasuu seda ikka kipub nimetama. Aprillikuu 16.-ndal päeval kogunes siia ligikaudu 40 inimest, et anda avalöök traditsioonile lihapullide oksjonite pidamiseks Keavas. Sellise mõtte võis ETKÜ juhi Tanel Bulitko sõnavõtust igatahes välja lugeda. Ja väga hea, seda on ETKÜ-lt juba kaua oodatud. Nüüd sai idee oksjonikeskusest uue lauda toel ka ellu viidud. Loodame, et jätkusuutlikult.


Oksjonile pandi seekord 16 noorpulli, kellest 4 aberdiini, 4 akviteeni, üks hereford ja kõige arvukamana 7 limusiini. Enamik loomi olid pärit Taanist, üks akviteen Rootsist ja üks Eesti päritolu limusiin. Oksjonil müüdi ära 8 looma: 2 Ab, 1 Ba, Hf ja 4 Li. Kõik loomad  müüdi alghinnaga ning ühegi looma osas ei tekkinud võistupakkumist. Meie endi poolt sügisel Taanist valitud loomadest müüdi seega: kolmest akviteenist vaid üks, kuuest limusiinist, aga kokku neli. Tegelikult peame järgmisel korral pullide impordi korraldamisel juba tõsiselt põlvnemisi analüüsima. Eelneva kahe aasta jooksul on teatud pulli järglastega Eesti veidi ... "üle ujutatud" ...

Võiksime ehk endilt siiski küsida, mis on juhtunud, et väga heal tasemel loomadest suudeti müüa vaid pooled. Seda ajal kui pullihuvi peaks just kõige suurem olema. Kas karjakasvatajad ei leidnud aega ootamatult kiiresti saabunud kevadtöödelt hetke eemal viibida? Või ei nähta vajadust oma karja aretusväärtuste tõstmisel?

Vastuse võib ehk kokku võtta ühe sõnaga - ettevaatlikkus. Lihaloomade turg on pärast „Türgi pidu“ teinud vähikäiku: hinnad on olulisel määral langenud ning loomade turustamise võimalused ahenenud.  Kui siia lisada veel perspektiiv vähenevatest toetustest, saamegi kokku olukorra, mis teeb iga lihaveisekasvataja kõiksuguste investeeringute võtmes äärmiselt ettevaatlikuks. Eriti teeb meelehärmi, et loobuda tahetakse ainsast, vaid lihaveisekasvatuse sektorile suunatud toetusest – ammlehmatoetusest. See võtab riigilt järgmisel eelarveperioodil ainsa otsese võimaluse sektori tulusid mingilgi määral operatiivselt reguleerida.
 
Igasugustel kriisidel on aga alati ka positiivseid järelmeid, mille olemus ja mõjujõud sõltuvad eelkõige asjaosalistest endist. Kuigi meil puudub arvestatav poliitiline väljund  toetuste poliitika suunamiseks, saame me siiski palju teha selleks, et olla edaspidi turul tugevamad. Igaüks saab alustada sellest, et püüelda realiseeritavate loomade osas rohkem turu ootustele vastava tulemi poole – see suurendab päris kindlasti võimalusi müüa, hind on juba eraldi teema. Peame ka aru saama sellest, et hinnad turul ei muutu aasta-aastalt mitte kõrgemaks, vaid hakkavad tulevikus järjest enam üles-alla kõikuma – me hakkame reaalselt saama osaks Euroopa turust. Mis omakorda rõhutab veelgi vajadust jälgida oma tootmise korraldamisel turu nõudlust erinevates näitajates, olgu selleks kaalu, vanuse, rümbakvaliteedi ja muud näitajad.

Seega, klaas on kindlasti pooltäis, öeldagu mistahes ... ning on märke, et kaugel pole ka aeg kui „päike ennast pilve tagant jälle näitama hakkab“ ... lihaveisekasvatus Eestis on tulnud, et jääda.

Kes tunneb, et uue tõupulli soetus on siiski vaja ette võtta, pöörduge veel saadaolevate loomade osas Tõuloomakasvatajate Ühistu poole. Ehk leiate lahenduse.
Või minge hoopis Maamessil 25.aprillil toimuvale oksjonile. Ja kellel seiklushimu, minge Soome - 26.aprillil on Alavieskas müügis väga korralik rivi limusiinipulle.


pühapäev, 6. aprill 2014

Lihaveise tõupullide oksjon ja õppepäev 16.aprillil 2014 Keavas

Käes on viimane aeg endale tõupulli otsida. Keava oksjonil tulevad müüki ka sügisel Taanist toodud 6 limusiinipulli ja 4 akviteeni heleda tõugu pulli. Viimased kaalumise andmed ja loomade pildid leiad siit.

Informatsioon oksjoni kohta: Eesti Lihaveisekasvatajate Selts

Oksjonil müüki tulev noorpull HENNING

Eesti päritolu limusiini tõugu 3 noorpulli tulevad müügile Maamessil.

kolmapäev, 19. märts 2014

Noor tõupull Tammetõru talust sai juurdekasvuks üle 3 kilogrammi päevas!!!

Meieni on jõudnud järjekordsed andmed noorte tõupullide kaalumisest Märjal ja Keavas. Rõõmsa üllatusega võime tõdeda, et parima juurdekasvu on sellel kaalumisvahemikul saavutanud Tammetõru talust pärit limusiini tõugu noorpull - 3,037 kg/ööpäevas!!!

Tammetõru talu peremees Raul Kukk: "See on küll meeldiv üllatus. Tegelikult on ka teised Prantsusmaalt pärit pulli EDFOU vasikad ilusad, kuid ma olen olnud tagasihoidlik nuumaja. Seda juurdekasvunumbrit kuulates ... paneb mõtlema ."
Õnnitlused Raulile!

EDFOU - Balsa poeg
 Samas teame, et aretusotsused peavad olema alati tasakaalus. Limusiinide sünnimaalt toodud EDFOU on teatavate äärmuslike näitajatega tuntud pulli BALSA poeg. BALSA poegimisindeks IFNais on 81 ning samal ajal juurdekasvu (CRsev) ja skeleti (DSsev) arenguindeksid vastavalt 114 ja 119. Ilma äärmuslike juurdekasvu ja skeleti indeksiteta ei oleks BALSA oma konkurentsitult madalaima (madalam isegi kui MAS DU CLO) poegimisindeksiga kuidagi sinna tabelisse saanud. Seega on seda pulli võimalik kasutada vaid suurtel ja samas kerge poegimisega lehmadel. Rauli jutust võis välja lugeda, et  kahjuks on "EDFOU oma isa poeg" ...

Loodame, et Tammetõru talu testimisel olev "noormees" on pärinud juurdekasvugeenid oma vanaisalt, kuid tagab uuele omanikule siiski kerged poegimised - Soomest Metsa-Paavola talust pärit emaliin, annab selleks igal juhul igati lootust. Ostjatel on mille üle pead murda!

Tuletame veel meelde, et Eesti päritolu pullid tulevad oksjonile Maamessil aprilli lõpus, Taanist pärit pullid aga 16.aprillil Keavas. Kaalumistulemused leiad allpool olevatest failidest. Põhjalikumad andmed aga siit.neljapäev, 20. veebruar 2014

Esimene sellekevadine oksjon tulemas - Raplamaal Sikeldis

Kalender hakkab nüüdseks juba loodusele järgi jõudma ning käes ongi aeg uuteks limusiinide oksjoniteks. Kasvatajate aktiivne osalemine eelmistel müükidel, eriti aga sügisoksjonil Luigel, on toonud turule ka uue korraldaja - KMR Livestock Europe.
Ettevõte korraldabki 6.märtsil 2014.a Sikeldis, KMR Livestock Europe Farmis limusiini tõugu mullikate ja pullide müügipäeva. Müüki tuleb 40 tiinet mullikat ja kolm pulli.

Ajakava: 10.30  Kogunemine Sikeldi Farmis (Rapla mk, Sikeldi küla) - asub siin
                11.00  Loomade müük
Täpsem info loomade põlvnemise, hindade ja kaalude osas 27.veebruaril 2014
Osavõtuks vajalik eelregistreerimine hiljemalt 3.märtsiks 2014.a emailile: eesti.lihaveis@gmail.com
Sügisene oksjon lõi vaatamata kõrgetele hindadele üleva meeleolu
 Kindlasti kajastame müügipäeva tulemusi ka oma blogis. Samas tuletame meelde, et lähikuudel seisavad ees veel järgmised oksjonid: Taani noorte tõupullide oksjon Keavas, Eesti päritolu tõupullide oksjon Maamessi raames ja  Limusiinipullide oksjon Soomes (26.aprill).
Noored Taani tõupullid Keavas - oma oksjonijärge ootamas
Jälgi blogi!

teisipäev, 18. veebruar 2014

ELIT - tujukas "rootslane"

Elit (JK kood 93013) - akviteeni heleda tõugu pull, kellel sündis 2013. aastal kõige enam järglasi (67 lehmvasikat ja 51 pullvasikat) - on sündinud Rootsis 5. veebruaril 2009. aastal. Tema sünnikaaluks märgiti 37 kg, 200 päeva kaaluks 311 kg ja aastakaaluks 532 kg.
Geneetiliselt heterosügootne nudi (st pooled vasikad peaks sündima nudid ka sarvilise ema korral), nüüdseks Topi talu tõupull, osteti ETKÜ -sse 2010. aasta mais, kus teda  kasutati sperma tootmiseks kuni 2011.a novembrini. Siis oli aeg Läänemaale "kolida". 

ELIT - võimekaim akviteeni heleda pull
Elit`il on täna 391 elus järglast, neist 202 emaslooma ja 189 isaslooma. Iseloomulik on tema järglaste väike sünnimass - keskmiselt vaid 39 kg (pullvasikatel 40 kg, lehmvasikatel 38 kg). Tulemiks on väga kerged poegimised, mistõttu sobib Elit hästi ka mullikate seemendamiseks. Surnult sünde on registreeritud vaid 3,5%.
 "Aastatel 2012-2013 kasutasin Elit´i põhiliselt hele akviteenide, nende ristandite, aga ka limusiini ristandite seemendamiseks," ütleb Topi talu peremees, Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi president Aldo Vaan. "Momendil on meie karjas 26 Elit`i järglast - põhiliselt 2014.a sünnid. Kui võrdlen tema järglasi teiste meie pullide vasikatega, tuleb tõdeda, et nad on vast veidi erksamad."

Aldo Taanis järjekordset tõupulli otsimas.
"Elit on ka ise väga kõrge enesehinnanguga, tahab alati peremees olla. Jaurab häälekalt kui satub lähestikku teise pulli karjaga või minu endaga," jätkab Aldo." Aeg-ajalt lubab end sügada ja hellitada, kuid seejuures peab alati olema väga tähelepanelik - ei tohi teda ärritada, sest tema arvates on peremees ... ainult tema ise," on Aldo sunnitud tõdema.
"Talveperioodil saan teda hästi  paika panna limusiini tõugu pulliga Bush, kelle kehamass on ca 150-200 kg suurem kui Elit`il (Elit kaalub praegu veidi üle 900 kg). Esimest korda neid kokku pannes käis umbes kahetunnine võitlus koha eest karjahierarhias. See lõppes nõrgema - Eliti - paanilise kapituleerumisega. Tähelepanuväärne ongi see, et kui Elit on Bush´ga ühel suurel territooriumil, siis muutun ka mina tema jaoks selleks pärisperemeheks. Olen sellist nippi mitmel korral tema korralekutsumiseks kasutanud - toimib endiselt," annab Aldo nõu, kuidas tõrksaid pulle taltsutada.

Mullu jäi Aldol Taanist uus akviteeni pull toomata ...
"Topi talu teine hele akviteeni sugupull Elmar (JK kood 93017) on hoopis teise iseloomuga ja välimikuga. Elmar on samuti pärit Rootsist, sündinud 2009. aastal. Ta  on vana rahu ise, sõbralik, teistega tüli ei nori. Pika kerega, kõrgejalgne ja võimsa tagakintsuga. Samas on järglaste sünnimass  limusiini ristandite peal ligi kümme kilo suurem kui Elit´l, seetõttu esineb raskusi ka poegimisel. Vasikad kasvavad väga jõudsasti, kuna kasvupotentsiaal on suur ja ristandammedel on ka suhteliselt palju piima. Ka on Elmari järglased väga rahulikud ja hõlpsasti käsitletavad nagu isagi," kiidab Aldo Elmarit.
"Eelmise aasta sügisel oli  Elmarit näha ka " Tõuloom 2013 " näitusel Ülenurmel.  Arvestades, et ta oli esimest korda köie otsas, võib õnnelikult lõppenud näitust igati kordaläinuks lugeda" lõpetab Aldo oma pullide kirjelduse.

Soovime Topi talu pullidele rahulikku kooseksisteerimist ning peremehele kindlat meelt nende egode taltsutamisel. 

Varsti juba uued lood meie parimatest loomadest. Jälgi blogi!

teisipäev, 11. veebruar 2014

Otsid kevadeks noort tõupulli - vaata siit ...

Kevadistel oksjonitel ETKÜ kompleksis Keavas (kuupäev täpsustumisel) ja Maamessil (24.-26.aprill) tulevad pakkumisele vähemalt 9 limusiinipulli ja vähemalt 4 akviteeni heleda pulli. Kümme neist on pärit Taanist ning saabunud meile kasvatajate eestvõttel juba möödunud sügisel. Kolm limusiinipulli on aga pärit Eestist: reg nr 13422721 Tammetõru talust Läänemaalt, 13704773 Karitsu Rantšost Raplamaalt ja 14984044 Pilpa talust samuti Raplamaalt.

ETKÜ tubli kollektiiv on neid hästi söötnud ning nüüd ka igakuiselt kaalunud. Kaalumised, ja loodetavasti ka muud testid, jätkuvad kuni oksjoniteni.

Taanist pärit noorpullid Keavas

Niisiis on nüüdseks kogunenud piisavalt andmeid, et kasvatajatele neid laiemalt tutvustada. Kaalumiste andmeid, põlvnemisi ja mõningaid pilte võid näha siit.

Jälgi blogi!

neljapäev, 6. veebruar 2014

Parima võõrutuskaaluga pullik

Jätkame meie karjade tähelepanuväärsete loomade tutvustamist.

Täna on meie blogi fookuses 2013. aastal sündinud limusiini veresusega pullvasikas, kes omas suurimat võõrutuskaalu (200 p kaal). Selleks kaaluks oli 405 kg.

Suurima võõrutuskaaluga pullike
Aga kuulame, mis omanikul öelda: "Sellel vasikal on limusiini verd 75% ja herefordi verd 12,5. Ei ütleks, et ta nii "pontsik" on, kuid suure kondiga ja eks emal on 25% Eesti punase piimaveise verd - sellest ka hea piimakus" ütleb Eestimaa Lihaveis OÜ peremees Kaupo Kutsar Tõlliste vallast Valgamaalt. "Tunnikese taltsutamise peale lubas pullike ennast lahedasti sügada, olles rahulik nagu meie karja vanemad limusiinid", kiidab Kaupo.
Kaupo sügisesel okjonil omale puhtatõulist karjatäiendust valimas
"Nüüd kesktalvel me ei plaaninudki esialgu kaalumist, kuid Grassland Beefi projekti loomade müümiseks oli tarvis suuremate pullide kaalu teada ja seega tõime üheks õhtupoolikuks kaalu. Meil ei olnud aega tervet karja kaaluda, kuid see pullike oli siiski üks väljavalitutest. Kaalumise kasulikkuse oleme enda jaoks alles viimastel aastatel avastanud: kaalume kevadel ja sügisel verevõtmise juures taas. Huvitav ja vajalik on analüüsida Liisus loomade andmeid ning selle alusel edaspidiseid otsuseid teha" mõtiskleb Kaupo.

Faktis, et parima tulemuse võõrutuskaalu osas "haaras" endale ristandpullik, ei ole midagi imekspandavat. Puhtatõulised limusiinid ei hiilga just kõrge piimakusega. Selleks, et võõrutuskaalud puhtatõulises karjas ei langeks, ei tohi aretuses hetkekski unustada ammlehmade piimakust. Ses osas on ehk veelgi enam tähelepanu nõudev tõug akviteeni hele. Nii et aretuseesmärk: aina rohkem piima ühe lehma kohta, kehtib ka kõigi meie puhtatõuliste karjade kohta.


Varsti juba järgmised lood meie parimatest loomadest - jälgi blogi!

kolmapäev, 5. veebruar 2014

Pullide internetioksjon Taanis läks igati korda

Esimene testpullide internetioksjon Taanis loeti igati kordaläinuks. Kas eestlased osalesid? Korrektne vastus praegu on: ei tea ...

"Jäime oksjonitulemustega igati rahule" ütles Torben Eg Østergaard, Taani limusiinikasvatajate Seltsi juhatuse liige ja oksjoni üks põhikorraldaja. "Hindade üle võib ju alati üht või teistpidi arvamust avaldada, kuid kogemus, mille esimese oksjoniga saime, on positiivne. Jätkame sääraste oksjonitega kindlasti, võib olla isegi igakuiselt - vastavalt sellele, kuidas pullid katsejaamas testid läbivad ja näitajad arvutatakse".
Torben Eg Østergaard

Esimesel oksjonil oli koheselt aktiivne osavõtt ka väljastpoolt Taanit: tegelikult läheb tõenäoliselt lausa neli pulli seitsmest riigist välja. Miks tõenäoliselt?
"Me ei tea päris täpselt, kes oksjonil osalesid - see selgub lõplikult siis kui kõik paberid vormistatud ja pullid testjaamast uutesse kodudesse laiali saadetud. Üks pull läheb kindlasti Soome" ütleb Torben.
"Meile oli selline aktiivne välisosalus kohe esimesel korral natuke üllatav ehk ei olnud me selleks päris korrektselt valmis. Seega palun ka Eesti limusiinikasvatajatelt kommentaare selle kohta, millist informatsiooni oksjonil julgemaks osalemiseks veel vajaksite, et saaksime ettevalmistustes tasemele, mis võimaldaks kõigil soovi korral oksjonil osaleda" lõpetab Torben.

Taani on regiooni riikidest suurima limusiinide populatsiooniga ning väga kõrge üldise aretustöö tasemega. Parimad arengud Prantsusmaal, jõuavad esmalt just Taani.
Seega, soovides lähipiirkonnast häid limusiine soetada, tuleb sealseid arenguid alati silmas pidada.


Teeme seda edaspidigi - jälgi blogi!

Pilte oksjoniloomade tutvustamispäevast saate näha siit.

laupäev, 25. jaanuar 2014

Osale Taani pullide internetioksjonil! Oksjon KÄIB!

Seitsmes pull: Damgard Hagbard (S-indeks 102) müüdis sisuliselt alghinnaga 2400 eurot.
----------------------
Kuues pull: Holberg  (S-indeks 106) hinnaks kujunes samuti vaid 2700 eurot
----------------------
Viies pullFeldborgs Ironmann (S-indeks 118, produktsioon - 111, emaomadused - 115, välimik - 114); kas olete enne sellist indeksite koondit üldse näinud?! Hinnaks kujunes "tühine" 2700 eurot.
----------------------
Neljas pull: BAY Iranos (S-indeks 116) sai ostuhinnaks jällegi ligikaudu 3700 eurot.
 ---------------------
Kolmas pull: Boest IGOR (kõrgeima S-indeksiga - 126 - loom oksjonil; kõik indeksid üle 100!!!) müüdi 3500 euro eest.
----------------------
Teine pull: OKSJON PIKENES 24 h - keegi tegi viimase hetke pakkumise! Lõpphinnaks kujunes 3700 eur! Sundsig H,H (S-indeks 107, kuid väga hea söödaväärindus katses - 3,77 FE/kg) sai tõenäoliselt hinnaks juba 3400 eur. Taanlased peavad söödaväärinduse näitajat limusiinide aretuse juures praegu väga tähtsaks - iga kg tuleb oluliselt odavamalt kätte!
----------------------
Esimene pull: Aagaard HALIS (S-indeks 119, aastakaal 662; 1814 g/p; tõsi süüa tahab palju 4,99 FE/kg) - müüdi vaid 2700 euro eest ... kust saaks veel sellise hinnaga igati testitud looma!
----------------------

Oleme varasemalt tutvustatud Taani limusiinikasvatajate plaani korraldada noorte tõupullide internetioksjon. Nüüd on see tõeks saanud ning võimalus sellel osaleda tõeliselt ka olemas.
Vaadake informatsiooni oksjoni korraldamise ja võimaliku osalemise kohta siit.

Samast saate ka oksjoni kulgu jälgida - vaata lehe lõpul olevat tabelit. Saamaks rohkem infot pulli kohta - klõpsa nimel.

Oksjon juba algas ning esimese pulli hind selgub homme õhtul kell 20.00.

Ambriendt - osta oksjonilt tema järglane!

Kui kellegil on tõsine soov osaleda, siis klubi eestseisus võib vajadusel operatiivselt igati abiks olla - aidata registreeruda, küsida lisainformatsiooni jne.

Head oksjoniõnne (või siis toredat jälgimist)!

teisipäev, 14. jaanuar 2014

BYRON - võimekaim limusiinipullide seas!

Kindlasti on kõigil kasvatajatel huvitav teada, millised loomad meie karjades on erinevate näitajate järgi tabelite tipus. Palusime Jõudluskontrollil mõningad andmed välja võtta.  Järgnevates postitustes  annamegi neist kõigile teada.
Esiteks räägime limusiinipullist, kellel sündis 2013. aastal enim järglasi: Tema nimi on BYRON ja tema peremeheks on Taivo Lepik Andrese talust Jõgevamaal. Byronil sündis eelmisel aastal 200 vasikat (109 lehmvasikat ja 91 pullvasikat). Loomulikult ei pannud Taivo teda üleloomulikult palju paaritama - suurem osa sündisid ikka kunstliku seemenduse teel teistes karjades.

Byron enne 2011 (foto: Vahur Kupper)
Byron on pärit Taanist. Tema isa on ka teistele Eesti farmeritele tuntud Ryde Rembrandt ja isaema Ryde Masille, kellel põhinebki suures osas Christian Erik Pedersenile kuuluv väike aga maailmakuulus Ryde Limousini kari.

Vahur Kupper, esimene omanik: "Minu karjas oli Byron aprill 2008 - mai 2011.Ostsin ta oksjonilt. Kaheaastasena - täis nooruslikku uljust - tegi koos karjaga kiiremaid tiire, aina traavides ja galopis. Vanuse edenedes muutus Byron aga väljapeetumaks ja flegmaatilisemaks. Temas ei olnud salalikku äkilisust, oli selline sirgjooneline tüüp. Oma tööga sai ta hästi hakkama ja järeltulijadki said osa tema uhkest välimusest. Ta oli meile väga hea pull!"
Ja lisas veel: "Juhtus temaga selline lugu, et vahetult enne uue peremehe juurde minekut kaotas pull oma rõnga ära. Küsisin siis Taivo käest, et „kas kannan raha tagasi“. Selleni asi muidugi ei läinud ja tundub, et uus peremees on siiani oma ostuga rahul."
 
Byron enne 2011 (foto: Vahur Kupper)
Aga laseme rääkida ka praegusel omanikul Andrese talu peremehel Taivo Lepikul: " Meil õnnestus Byron soetada Vahur Kupperi karjast 2011. a mais. Byron on väga rahuliku iseloomuga. Minu karjas täielik vana rahu, keda inimesed ei huvita, eest ta ära ei liigu, söötmisel on selline ükskõiksus isegi tüliks, kuna söödakorvini jõudmiseks peab Byroni eraldi eest ära ajama - lehmad lähevad ise. Mõned korrad on ka möiranud kui märgistamisel vasikas häält on teinud. Siis oli "härra" jooksuga kohal ja nuusutas mind pealaest jalatallani, õnneks seejärel astus tagasi ja läks sööma. Viljastamisega on ta alati hakkama saanud. Kunagi ühe mullikaga jändas 2 kuud järjest, aga see on ka ainus kord, mida tähele olen pannud" räägib Taivo.
Byron enne 2011 (foto: Vahur Kupper)
"Esmaspoegijatele ta küll parim lahendus ei ole olnud. Samas lehmadega probleeme ei ole. Byron on varsti 8 aastane, kuid heas vormis. Selg on veidi nõgusamaks vajunud ja kõht ka pisut jämedam, aga samm on ikka tugev ja loodetavasti saame teda veel mitu aastat karjas hoida" lõpetab peremees oma kirjelduse.
Byron enne müüki (foto: Vahur Kupper)

Soovime siis Byronile pikka iga ning ootame huviga, kes järgmisel aastal vastava tabeli tipus ... ehk ikkagi Byron, sest tema sperma on ETKÜ-s endiselt saadaval ...

Varsti juba uued lood meie tublidest loomadest - jälgi blogi!