pühapäev, 1. detsember 2013

Aagaard ... limusiinioaas Taanis

Luige sügisesel oksjonil müüdud Taani limusiinidest olid mitmed pärit farmist nimega Aagaard. Oleme seda külastanud nii 2012.  kui 2013. aastal ning mõlemal korral ka märkimisväärsel hulgal loomi soetanud. Lisaks oksjonil müüdud mullikatele, muudavad selle farmi Eesti limusiinikasvatusele oluliseks noored pullid, kes sealt kahe aasta jooksul Eestisse on jõudnud. Neist neli: Hoger, Helmar, Hai ja Hardi on ka ETKÜ-s testmisel (vaata siit) ja kevadel oksjonil.

Milline on siis see farm, mille nimi on kirjutatud nii mitmetele nüüdseks Eesti limusiinideks saanud loomade põlvnemistunnistustele.

Taamal talu häärber
 Aagaardi maadele jõudes saab kohe aru, et tegemist on hoolsa peremehega, kelle jaoks süsteemsus nii ümbritsevas kui tootmises tervikuna on oluline. Loomad on gruppide kaupa erinevatel karjamaadel; igal pool on sügisele kohaselt väike lisasöötmise rakis. Müügiks pakutav on kergesti hinnatav ning asjalikud kommentaarid kõige taustaks ...

Aga laseme rääkida peremehel Niels Peter Pedersenil endal: "Meie farmi nimi on Aagaard ja see on olnud meie perekonna valduses nüüdseks juba 10 aastat. Aagaard asub Põhja-Taanis ainult 4 kilomeetrit Põhjamerest ja otse Thy Rahvuspargi kõrval. Farmi kogupindala on 176 ha, millest 36 ha on metsa. 128 ha kasutame rohumaade ja maisikasvatuse tarvis. Mina ja minu naine Rike, kes on õpetaja, ostsime farmi 1994. aastal minu vanematelt, nende pensionile jäämisel. Sel hetkel oli farmis 120 piimalehma. Mõne aasta pärast otsustasime aga oma piimakarja müüa ja soetada asemele limusiinid. Miks me seda tegime? Aga sellepärast, et see tõug on kõige rohkem Taanis kasutust leidnud  ja seega oli hea võimalus leida häid loomi. Limusiinid on ka tõug, kes õigel pidamisel on kerge poegimisega ja see tähendab palju. Liha on väherasvane ning see on väga hea müügiargument ka tulevikus ...

Niels Peter Pedersen ja Aldo Vaan
Paljud meie lehmadest on pulli nimega Thy Sullivan ning mitmete teiste Taani seemenduspullide järglased. Viimased kaks aastat oleme kasutanud paarituspullina Løserupgaard  Ambrendti. Mullikate puhul kasutame kunstlikku seemendust. Samuti paaritasime 25 lehma nudi seemenduspulliga Risvang Gustav P. Tänaseks on sellest pullist juba 3 vasikat ja need näevad väga paljulubavad välja. Vaatame, mis tulevik näitab.

Løserupgaard Ambrendt ja ETKÜ Ilmar ... või oli see vastupidi ...
Peremehega mullikaid valimas

Lehmikud müügiks

Kes on välisriikides ostutuuril käinud, teab kui oluline on ostuotsuste tegemisel see, kuidas konkreetses farmis loomi pakutakse. Kui pakutavad loomad on pimedas laudanurgas või jooksevad karjamaal viisil, mis ei võimalda kõrvanumbreid näha, ei tule ka ostmisest midagi välja. Aagaardis käib kõik eeskujulikult - loomad on ritta seatud, väikestest boksides või karjamaal viisil, mis võimaldab neile ka läheneda. Kui seda toetab ka kõrge kvaliteet ja asjakohane hind, on ostuotsused kiired tulema. Just see on Aagaardi alati iseloomustanud ja loodetavasti on need meie otsused aidanud kaasa limusiini tõu arengule Eestis.

Pererahvas veel:
Tahaksime tänada neid limusiinikasvatajaid Eestist, kes meid viimasel kahel aastal külastasid ja me loodame Teid näha meid külastamas ka tulevikus ning rääkimas limusiinidest.
Rike ja Niels Peter Pedersen


Ka Limusiiniklubi tänab Aagaardi pere lahke vastuvõtu ja eelkõige kaunite loomade eest, mis Eestisse saabunud. Olete oodatud ka Eestisse!