reede, 8. november 2013

Oksjonitulemused arvudes

Luigel 7.novembril toimunud oksjonil müüdi avaliku pakkumise teel kokku 28 limusiini (12 mittetiinet ja 16 tiinet) ning 13 akviteeni heledat (11 mittetiinet ja 2 tiinet).
Keskmised pakkumishinnad olid järgmised:
- mittetiined limusiinid -  1925 (keskmine alghind 1604, tõus 321 eur); kõrgeim hind 2750 eur.
- tiined limusiinid - 2666 (keskmine alghind 2088, tõus 578 eur); kõrgeim hind 3350 eur.
- mittetiined blonded - 3336 (keskmine alghind 2441, tõus 895 eur); kõrgeim hind 4550 eur
- tiined blonded - 3575 (keskmine alghind 2000, tõus 1575 eur); kõrgeim hind 3700 eur.
Suuremad ostjad oksjonil olid: Seeder Agri OÜ, Kase talu, Topi Mõis OÜ, Lahe Maamees OÜ.

Loodame, et limusiini- ja blondekasvatajate aktiivne osalemine oksjonil saab ETKÜ ja Lihaveiseskasvatajate Seltsi otsustajate toel väärilise tunnustuse. Seda eelkõige uute projektidega, mille eesmärgiks on kõrge aretusväärtusega tõumaterjali toomine Eestisse.Tänase seisuga on Jõudluskontrollis 1159 puhtatõulist limusiini.

Jälgi ikka blogi!