pühapäev, 24. november 2013

Limusiiniklubi juhivad Diana Pärna, Meelis Ert ja Jaanus Vessart

Kevadel  Karitsa karjamõisas moodustatud limusiinikasvatajate klubi juhivad kuni korraliste valimisteni 2014. aasta suvel limusiinikasvatajad Diana Pärna, Meelis Ert ja Jaanus Vessart, kes üheskoos moodustavad klubi eestseisuse. Presidendi kohuseid täidab Jaanus Vessart.

Initsiatiivgrupp, kes sai kevadel ülesandeks töötada välja klubi tegevuse alused, sai oma mõttetalgutega, mis suvel kiirete asjatoimetuste tõttu küll soikusid, ühele poole ning saatis tulemi ka Seltsi limusiinikasvatajatest liikmetele.Klubi tegevuse eesmärkide ja juhtimisega saad tutvuda siin.

Eestseisuse esmane ülesanne on järgmise aasta tegevuskava kokkupanek, mille osas kõikide Klubi liikmete ideed ja ettepanekud on rohkem kui teretulnud.

Kindlasti leiavad aga järgmise aasta tegevuste kalendris kohad limusiinikasvatajate suvine kokkusaamine ühe kasvataja juures, välisreis tutvumaks kõrgel tasemel aretustööga ning samuti ostureis, selleks, et aidata Klubi liikmetel soetada kõrge kvaliteediga aretusloomi.


Eestseisus algatab ka tegevusi, mis aitaksid tõsta liikmete teadlikkust, tutvustaksid limusiinitõugu laiemale avalikkusele ning otsiksid lahendusi päevaprobleemidele.

Kõikide huviliste ideed ja ettepanekud on teretulnud aadressil: limusiiniklubi@gmail.com


Ja jälgige ikka blogi!

kolmapäev, 13. november 2013

Noored Taani pullid Tõuloomakasvatuse Ühistus testimisel

Oktoobris tuli Taanist koos oksjonil müüdud mullikatega ka 10 noort tõupulli (6 limusiini ja 4 blondet), kes peale pooleaastast testperioodi Eesti Tõuloomakasvatuse Ühistus Keavas kevadisel tõuloomade oksjonil müüki tulevad.

Pullide põlvnemisandmetega saad tutvuda siit.

Limusiiniklubi hoiab ETKÜ spetsialistide toel testimisel silma peal ning toob tulemused regulaarselt kasvatajateni. Seega - kasvatajad, kel "pulliplaanid" uueks hooajaks veel lahtised, jälgige arenguid koos meiega.

Jälgi blogi!

esmaspäev, 11. november 2013

Maahommik käis Leino Vessart`it preemia puhul õnnitlemas - Vaata juba laupäeval!

Täna käis Karitsu Rantsos külas Maahommiku saatemeeskond. Külaliste eesmärgiks oli õnnitleda vastset elutööpreemia laureaati Leino Vessartit ning tutvuda Karitsu Rantso mineviku ja olevikuga.

Saatejuht Madis Kimmel

Käidi sõitmas paljudele kasvatajatele tuttava piknikukäruga KARRITZ, vaadati loomi ning vesteldi kohvilauas maitsvaid limusiiniliha võileibu mugides.

Loomad pidasid ennast neile tundmatute inimeste seltsis üllatavalt rahulikult ülal. Kas on siin tegemist ehk sellega, et saatemeeskond on aastatega Eesti lihaveistega sõbraks saanud ... või on limusiinid lihtsalt rahulikud loomad.

Vaata Madist koos limusiinidega heinas juba sel laupäeval 16.novembril algusega kell 10.00 ETV-s.
Kel sel hetkel mahti pole, saab saadet järelvaadata siit.

Facebook: Maahommiku fotodMeie veebipäevik pälvis Maalehe tähelepanu

Täna ennelõunal hakkas meie blogi vaatajate arv märkimisväärselt tõusma. Varsti sai selgeks ka selle põhjus: Maalehe uudislugu "Limusiinikasvatajad peavad veebipäevikut" ...

Jõudu Maalehe toimetajatele maaelu igapäevasel kajastamisel. Loodame oma tegevustega ka edaspidi silma jääda.

Tänase seisuga on Jõudluskontrollis registreeritud 1160 puhtatõulist limusiini (08.nov - 1159).


Jälgi blogi!

reede, 8. november 2013

Oksjonitulemused arvudes

Luigel 7.novembril toimunud oksjonil müüdi avaliku pakkumise teel kokku 28 limusiini (12 mittetiinet ja 16 tiinet) ning 13 akviteeni heledat (11 mittetiinet ja 2 tiinet).
Keskmised pakkumishinnad olid järgmised:
- mittetiined limusiinid -  1925 (keskmine alghind 1604, tõus 321 eur); kõrgeim hind 2750 eur.
- tiined limusiinid - 2666 (keskmine alghind 2088, tõus 578 eur); kõrgeim hind 3350 eur.
- mittetiined blonded - 3336 (keskmine alghind 2441, tõus 895 eur); kõrgeim hind 4550 eur
- tiined blonded - 3575 (keskmine alghind 2000, tõus 1575 eur); kõrgeim hind 3700 eur.
Suuremad ostjad oksjonil olid: Seeder Agri OÜ, Kase talu, Topi Mõis OÜ, Lahe Maamees OÜ.

Loodame, et limusiini- ja blondekasvatajate aktiivne osalemine oksjonil saab ETKÜ ja Lihaveiseskasvatajate Seltsi otsustajate toel väärilise tunnustuse. Seda eelkõige uute projektidega, mille eesmärgiks on kõrge aretusväärtusega tõumaterjali toomine Eestisse.Tänase seisuga on Jõudluskontrollis 1159 puhtatõulist limusiini.

Jälgi ikka blogi!

neljapäev, 7. november 2013

Oksjon õnnestus - kõik limusiinid ja blonded müüdud

Täna Luigel toimunud lihaveiste oksjonit võib pidada igati kordaläinuks. Kõik müügiks olnud limusiini ja akviteeni heleda mullikad said omale uued omanikud. Ühegi looma pakkumine ei piirdunud alghinnaga, mis näitab, et huvi nende tõugude vastu on endiselt kõrge ning kasvatajad pidasid Taanist toodud mullikaid väärtuslikeks.Täname limusiini ja blondekasvatajate poolt oksjoni korraldajaid, aga samuti Luige keskust, kes pakkus oksjonit ootavatele mullikatele korralikku peavarju.
Samuti õnnitleme ostjaid uue tõumaterjali ostu puhul ning soovime loomadele head kojujõudmist.
Kohe kui saame koondi oksjonihindadest, paneme need kasvatajatele analüüsiks ka müüdud loomade andmete juurde välja.

Seniks - jälgi blogi!

kolmapäev, 6. november 2013

Klubi tegevuse planeerimiseks moodustatud initsiatiivgrupp tegi tööst kokkuvõtteid

Kevadel limusiinikasvatajate otsusel Karitsa karjamõisas moodustatud Limusiinikasvatajate klubi tegevuse planeerimiseks moodustatud initsiatiivgrupp tegi senisest tööst kokkuvõtteid ning otsustas tulemused koondina kõigile kasvatajatele laiali saata.Koondi kokkukirjutamine võtab veel mõne päeva aega, seniks mõned olulised mõtted sissejuhatuseks:
- Limusiinikasvatajate klubi on Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi egiidi all tegutsev kasvatajate ja muude huviliste vabatahtlik ühendus.
- Limusiinikasvatajate klubi tegevus on avatud kõigile limusiini tõugu lihaveiste huvilistele. Kuna mitmed limusiinikasvatajad omavad ka akviteeni heleda tõugu veiseid, otsustati pakkuda ka selle tõu huvilistele võimalust klubi tegevuses kaasa lüüa - kuni tõu arvukus tõuseb ja moodustub omaette klubi.
- Klubi alalist tegevust korraldab 3-liikmeline eestseisus, kelle üheks liikmeks on klubi president. Laiendatud eestseisuse töösse kaasatakse laiem ring kasvatajaid ning ETKÜ esindajad.
- Klubi tegevuse põhieesmärgiks on aidata kaasa sellele, et sõbralikus konkurentsis teiste tõugudega saaks limusiini tõust hinnatuim ja arvukaim lihaveisetõug Eestis.

Muude käsitlemist leidnud teemadega, kaasa arvatud 2014. aasta tegevuskavaga, saate tutvuda juba eelpoolkirjeldatud koondi valmimisel.

Jälgi blogi!

Ja homme kõik oksjonile.

teisipäev, 5. november 2013

Soome limusiinikasvatajate selts sai 30 aastaseks.

Eesti limusiinikasvatajad Aldo Vaan, Leino Vessart, Toomas  Post ja Jaanus Vessart võtsid osa Soome limusiinikasvatajate seltsi 30.aastapäeva pidustustest Hämenlinnas. Lisaks Eesti delegatsioonile olid soomlasi tervitama sõitnud ka Taani kasvatajad.

Päev algas Soome esimese limusiinifarmi külastusega. Saime lisaks põhjaliku ülevaate praegusest limusiinikasvatusest Soomes, kus tänaseks on ligikaudu 5000 puhtatõulist limusiinilehma. Huvitavaim oli projekti Limousin a`la carte tutvustus, mis on tarbijate silmis osutunud vägagi populaarseks ning tagab tootjatele Snellmanni Lihatööstuse kaasabil  kuni 18 kuu vanuste noorloomade eest hinna 5 eurot/rümba kg.Õhtu jätkus meeleoluka koosviibimisega, kus ei puudunud parimate tunnustamine, tervituskõned, tants ja loomulikult suurepärane limusiiniliha. Selle prae "võimaldas" osalejate lauale limusiinilehm, kelle realiseerimistingimuste parandamine ongi soomlaste järgmine suur eesmärk.

Teisel päeval oli meil võimalus külastada ka kahte limusiinifarmi, millest üks, Metsa-Paavola on eestlastelegi tuntud, sest just sellest farmist tulid Eestisse 1995.aastal esimesed limusiinid.
Oluliseks tuleb pidada kindlasti ka põhjalikke arutelusid Taani limusiinikasvatajate seltsi juhtkonnaga, mis annava loodetavasti käegakatsutavaid tulemusi tulevaste ürituste parema korraldamise näol.

Vaatamata sellele, et noored soome limusiinipullid teises meie poolt külastatud farmis Eesti külalised korraliku p...rahega üle külvasid, on meie suhted väga head ning oleme kutsutud ka soomlaste oksjonile järgmisel kevadel. 2014 sügisel on oodata aga Soome limusiinikasvatajate külaskäiku balti riikidesse. 

Lisainformatsioon:
www.limousin.fi
www.nostettanaaraista.fi
www.anelma.fi