reede, 16. mai 2014

Õppepäev Võhmal

Täna sai limusiiniklubi maha esimese õppepäevaga - nagu lubatud nudistamisest. Suurimad tänud ses osas kuuluvad tõelistele limusiinifännidele Diana ja Arno Pärnale Vihula vallast Võhmalt. Nad võtsid kätte ja tegid ära - ja väga hästi, kohaletulnud tänasid pererahvast ja lektoreid igatahes sooja aplausiga!
Peremees Arno külalistele oma karja tutvustamas.
Esmalt andis nudistamise vajadusest, olemuses ja põhimeetodidest väga sisuka ülevaate noor loomaarst Kaisa Velström ettevõttest Westpoint Eesti OÜ. Ettevõtte eesmärk on areneda loomakasvatajate partneriteks - nii läbi nõustamiste kui praktiliste tegevuste - jõudu neile selleks! Sisukas, otsekohene ja aus jutt oli igati lootustandev.

AS Remedium tooteid lihaveistele tutvustas loomahaiguste ennetamise ja ravi ekspert Helle Sild. Ternespiima asendaja, vasikate söepasta väikestes tuubides, antikehadega kaitsevahend Scourgard, nudistamise pasta Hornex ja palju muud huvitavat - lihaveisekasvatajatel on juba millele ja kellele probleemide tekkides toetuda.
Kaisa Velström koos pererahvaga vasikat nudistamas.
Vaatasime koos Diana ja Arno karja, mis koosneb täna veel suures osas ristanditest, kuid mille suundumus on pererahva sõnul selge - 100% tõupuhas limusiinikari. Selleks on nad ka juba tõhusalt panustanud mitmete puhtatõuliste loomade soetamisega. Vaid mõne aastaga on nad saavutanud juba väga tubli tulemi.

Järgnes praktiline õppetöö Dianale ja Arnole kuuluvate loomade näitel. Modellideks oli valitud nädalane limusiinitüdruk ja juba vanem "tüdruk" grupist, mille kunstliku seemendamisega äsja vastavad kursused läbinud Diana aktiivselt tegeleb.

Nädalase vasika nudistamisel kasutasime AS Remedium poolt pakutavat pastat Hornex. Pasta ja happepulga kasutamine on vastavalt uuringutele loomadele kõige vähem stressi tekitav. Loomulikult saab seda meetodit kasutada vaid noortel vasikatel, kelle sarved ei ole veel välja kujunenud.
Vaatasime ka kuidas eemaldada sarve vanemal loomal. Seekord kasutasime trossiga saagimise meetodit koos hilisema kõrvetamisega.
Mõlemad toimingud viis edukalt läbi loomaarst Kaisa Velström, kellest lihaveisekasvatajad loodetavasti ka edaspidi kuulevad, temalt abi saavad.

Noor "modell" sai endale lõpetuseks teibitud peakaunistuse - et ema meie tööd ei nulliks ...
Loodame, et osalejad hakkavad nudistamist nüüd oma karjades julgemalt kasutama, sest kõik ju nõustuvad, see tagab suurema ohutuse nii loomadele kui kasvatajale ning mis mitte vähetähtis - võimalus oma loomi elusloomadena/tõuloomadena müüa, suureneb märkimisväärselt.

Ja veelkord - kõigi osalejate tänud perenaisele maitsvate küpsetiste eest, need olid tõeliselt head!

kolmapäev, 7. mai 2014

Va sarvilised ...


Limusiini ja akviteeni heleda tõud on teadupärast algupäraselt ikka sarvedega olnud. Alles viimastel kümnenditel on nudide loomade osakaal hakanud kasvama ning nudide liinide arendamise on omaks võtnud ka Prantsusmaa kasvatajad.

Kasvatajal on loomulikult võimalus sarvede probleemi eirata, kuid seda ainult hetkeni kui tema karja ilmuvad esimesed nudid loomad - ebavõrdsus suureneb ning võib hakata lõpeks ka majandustulemusi halvendama. Midagi tuleb ette võtta!

Nudistamine ei ole loomale stressivaba ettevõtmine, kuid kasvataja võib selle toimingu aega ja meetodit valides, koostöös veterinaariga, siiski suhteliselt vähe vaegusi põhjustades läbi viia.

Taanis limusiinidel sarvi ei näe ... see on muutunud normiks.
Nudistamise kasuks räägivad eelkõige järgnevad põhiargumendid:
- Ohutus kasvatajale loomadega ümberkäimisel. On suur vahe, kas seista vastakuti häiritud loomaga, kellel on sarved või loomaga, kellel neid ei ole.
- Ohutus loomade omavahelisel kooseksisteerimisel. Vigastused on kergemad tekkima; dominantsete sarviliste loomade mõju võib viia tõrjutud, söödale ligipääsu mitteomavate isendite kujunemiseni. Vähem teatakse aga ehk seda, et lihakombinaatide uuringud näitavad - tihemini tuleb lihakehade osiseid prakeerida loomadel, mis pärinevad sarvilistest karjadest. Kvaliteet on meie tegevuses sageli aga kriitiline näitaja.
- Elusloomade müük on märksa kergem. Õieti võib vist öelda, et kui me räägime soovist tulevikus suuremate koguste lehmikute/mullikate müügiks piiri taha, ei ole sarviliste loomade müük eriti reaalne - nii lihtne see ongi!

Seega, et olla igati edukas, tuleb enamikel kasvatajatel, kes soovivad olla edukad, teemaga paratamatult tegeleda.

Nudistamisel võib juhtuda ka nii :)
Paljud eelistavad nudistamist läbi "geneetika" ehk siis kasutavad ainult nudisid järglasi andvaid paarituspulle. Kuid nagu ikka, igal asjal on kaks külge ehk omad probleemid.
Nudi geeni kandjaid on näiteks limusiini tõu sees praegu vaid ligikaudu 5-7 % üldpopulatsioonist. Kasvataja, kes võtab endale eesmärgiks ainult nudisid järglasi andvate pullide kasutamise, peab selleks, et omale uut pulli leida, väga palju tööd tegema. Esiteks on neid vähe ja teiseks ei taha ju keegi aretuses vähekäiku teha - kasvatustöö põhieesmärgiks ei ole ju mitte nudi järglase saamine, vaid efektiivselt kasvatatud lihakilo. Samas, maailmas tehakse ses osas aretustöös suuri pingutusi ning tulevikus võib hea nudi pulli leidmine järjest lihtsam olla.


Aga mis me heietame: kuna kevadtöödes on nüüd tulemas väike vahe, on just paras aeg õppepäeva korraldamiseks. Koostöös AS Remediumiga korraldab Limusiinikasvatajate klubi 16. mail Lääne-Virumaal õppepäeva nudistamisest. Kes ei ole teemaga veel tegelenud, kuid tahab alustada või kes tunneb ennast sel alal lihtsalt ebakindlalt, siis soovitame kindlasti osaleda. Kuna teema ei ole iseenesest väga ajamahukas, räägivad eksperdid vahepalaks ka muudel lihaveiste tervist puudutavatel teemadel.

Lisainfo õppepäeva kohta: Diana Pärna - 5340 7828; lahemaamees@hotmail.com

Palun kindlasti osalemine eelnevalt registreerida!

---------------------------------
"Muuu ... tahan õueee!"


neljapäev, 24. aprill 2014

Limusiinide oksjon Soomes

Oleme limusiinikasvatajaid ikka kursis hoidnud ettevalmistustega, mida teeb Soome limusiinikasvatajate ühendus oma suure kevadise oksjoni ettevalmistamisel - kes pole seda infot saanud, palun kontrollige, kas olete oma meiliaadressi ikka klubile andnud/uuendanud.

Soome limusiinivasikas (foto: Soome Limusiinikasvatajate Ühendus)

Soome kolleegide töö on viimasel ajal olnud imetlusväärne. Limusiinikasvatajate ühendus on muutunud väga aktiivseks, elujõuliseks, ja mis vast kõige tähtsam, ühtseks. Seda oli eriti tunda eelmise aasta juubelipeol.

Nad on aastaid teinud tööd oma toodangule parema kodumaise müügikanali loomiseks. Ning väikese, aga motiveeriva, kadedusega tuleb tunnistada, et sellega ka hakkama saanud. Limousin Gourmee kaubamärk kogub Soomes tuntust ning kasvatajad on hinnaga väga rahul. Sellest projektist ning vastavate kogemuste rakendamisest Eesti tingimustes, räägime kunagi hiljem.

Täna aga presenteeriks veel 26.aprillil Alavieskas (u 600km Helsingist) toimuvat limusiinipullide oksjonit, kuna välja on antud oksjoniloomade kataloog, mille leiate siit

Tähelepanuväärne on see, et oksjonile on kogutud nii suur hulk loomi ning nende vanus ulatub kahe aastani. Loomad on igakülgselt testitud, hinnatud ning nende tulemustega on kasvatajaid regulaarselt kursis hoitud. Paljudele loomadele on tehtud genoomitest limusiinide sünnimaal Prantsusmaal - see annab kasvatajatele arusaama loomade võimalike aretusomaduste osas võrreldes Prantsusmaa loomadega.
Soome limusiinid (foto: Soome Limusiinikasvatajate Ühendus)

Loodame, et saame ka Eestis ükskord "kännu tagant minema" ja oma parimate noorpullide testimist edendada - nüüd on lähemal õppimas käia. Seda enam, et selle testimise "süda" on Limusiinikasvatajate ühendus, keda abistasid aretusorganisatsioonid, ning "vereringe" üks aktiivne talu, kus kõik praktilised tegevused aset leidsid. Ehk tuleks eeskuju võtta!?

Keava pullioksjon – kas klaas on pooltühi või pooltäis ...


Kes meist ei teaks Keava „pullijaama“, nii nagu rahvasuu seda ikka kipub nimetama. Aprillikuu 16.-ndal päeval kogunes siia ligikaudu 40 inimest, et anda avalöök traditsioonile lihapullide oksjonite pidamiseks Keavas. Sellise mõtte võis ETKÜ juhi Tanel Bulitko sõnavõtust igatahes välja lugeda. Ja väga hea, seda on ETKÜ-lt juba kaua oodatud. Nüüd sai idee oksjonikeskusest uue lauda toel ka ellu viidud. Loodame, et jätkusuutlikult.


Oksjonile pandi seekord 16 noorpulli, kellest 4 aberdiini, 4 akviteeni, üks hereford ja kõige arvukamana 7 limusiini. Enamik loomi olid pärit Taanist, üks akviteen Rootsist ja üks Eesti päritolu limusiin. Oksjonil müüdi ära 8 looma: 2 Ab, 1 Ba, Hf ja 4 Li. Kõik loomad  müüdi alghinnaga ning ühegi looma osas ei tekkinud võistupakkumist. Meie endi poolt sügisel Taanist valitud loomadest müüdi seega: kolmest akviteenist vaid üks, kuuest limusiinist, aga kokku neli. Tegelikult peame järgmisel korral pullide impordi korraldamisel juba tõsiselt põlvnemisi analüüsima. Eelneva kahe aasta jooksul on teatud pulli järglastega Eesti veidi ... "üle ujutatud" ...

Võiksime ehk endilt siiski küsida, mis on juhtunud, et väga heal tasemel loomadest suudeti müüa vaid pooled. Seda ajal kui pullihuvi peaks just kõige suurem olema. Kas karjakasvatajad ei leidnud aega ootamatult kiiresti saabunud kevadtöödelt hetke eemal viibida? Või ei nähta vajadust oma karja aretusväärtuste tõstmisel?

Vastuse võib ehk kokku võtta ühe sõnaga - ettevaatlikkus. Lihaloomade turg on pärast „Türgi pidu“ teinud vähikäiku: hinnad on olulisel määral langenud ning loomade turustamise võimalused ahenenud.  Kui siia lisada veel perspektiiv vähenevatest toetustest, saamegi kokku olukorra, mis teeb iga lihaveisekasvataja kõiksuguste investeeringute võtmes äärmiselt ettevaatlikuks. Eriti teeb meelehärmi, et loobuda tahetakse ainsast, vaid lihaveisekasvatuse sektorile suunatud toetusest – ammlehmatoetusest. See võtab riigilt järgmisel eelarveperioodil ainsa otsese võimaluse sektori tulusid mingilgi määral operatiivselt reguleerida.
 
Igasugustel kriisidel on aga alati ka positiivseid järelmeid, mille olemus ja mõjujõud sõltuvad eelkõige asjaosalistest endist. Kuigi meil puudub arvestatav poliitiline väljund  toetuste poliitika suunamiseks, saame me siiski palju teha selleks, et olla edaspidi turul tugevamad. Igaüks saab alustada sellest, et püüelda realiseeritavate loomade osas rohkem turu ootustele vastava tulemi poole – see suurendab päris kindlasti võimalusi müüa, hind on juba eraldi teema. Peame ka aru saama sellest, et hinnad turul ei muutu aasta-aastalt mitte kõrgemaks, vaid hakkavad tulevikus järjest enam üles-alla kõikuma – me hakkame reaalselt saama osaks Euroopa turust. Mis omakorda rõhutab veelgi vajadust jälgida oma tootmise korraldamisel turu nõudlust erinevates näitajates, olgu selleks kaalu, vanuse, rümbakvaliteedi ja muud näitajad.

Seega, klaas on kindlasti pooltäis, öeldagu mistahes ... ning on märke, et kaugel pole ka aeg kui „päike ennast pilve tagant jälle näitama hakkab“ ... lihaveisekasvatus Eestis on tulnud, et jääda.

Kes tunneb, et uue tõupulli soetus on siiski vaja ette võtta, pöörduge veel saadaolevate loomade osas Tõuloomakasvatajate Ühistu poole. Ehk leiate lahenduse.
Või minge hoopis Maamessil 25.aprillil toimuvale oksjonile. Ja kellel seiklushimu, minge Soome - 26.aprillil on Alavieskas müügis väga korralik rivi limusiinipulle.


pühapäev, 6. aprill 2014

Lihaveise tõupullide oksjon ja õppepäev 16.aprillil 2014 Keavas

Käes on viimane aeg endale tõupulli otsida. Keava oksjonil tulevad müüki ka sügisel Taanist toodud 6 limusiinipulli ja 4 akviteeni heleda tõugu pulli. Viimased kaalumise andmed ja loomade pildid leiad siit.

Informatsioon oksjoni kohta: Eesti Lihaveisekasvatajate Selts

Oksjonil müüki tulev noorpull HENNING

Eesti päritolu limusiini tõugu 3 noorpulli tulevad müügile Maamessil.

kolmapäev, 19. märts 2014

Noor tõupull Tammetõru talust sai juurdekasvuks üle 3 kilogrammi päevas!!!

Meieni on jõudnud järjekordsed andmed noorte tõupullide kaalumisest Märjal ja Keavas. Rõõmsa üllatusega võime tõdeda, et parima juurdekasvu on sellel kaalumisvahemikul saavutanud Tammetõru talust pärit limusiini tõugu noorpull - 3,037 kg/ööpäevas!!!

Tammetõru talu peremees Raul Kukk: "See on küll meeldiv üllatus. Tegelikult on ka teised Prantsusmaalt pärit pulli EDFOU vasikad ilusad, kuid ma olen olnud tagasihoidlik nuumaja. Seda juurdekasvunumbrit kuulates ... paneb mõtlema ."
Õnnitlused Raulile!

EDFOU - Balsa poeg
 Samas teame, et aretusotsused peavad olema alati tasakaalus. Limusiinide sünnimaalt toodud EDFOU on teatavate äärmuslike näitajatega tuntud pulli BALSA poeg. BALSA poegimisindeks IFNais on 81 ning samal ajal juurdekasvu (CRsev) ja skeleti (DSsev) arenguindeksid vastavalt 114 ja 119. Ilma äärmuslike juurdekasvu ja skeleti indeksiteta ei oleks BALSA oma konkurentsitult madalaima (madalam isegi kui MAS DU CLO) poegimisindeksiga kuidagi sinna tabelisse saanud. Seega on seda pulli võimalik kasutada vaid suurtel ja samas kerge poegimisega lehmadel. Rauli jutust võis välja lugeda, et  kahjuks on "EDFOU oma isa poeg" ...

Loodame, et Tammetõru talu testimisel olev "noormees" on pärinud juurdekasvugeenid oma vanaisalt, kuid tagab uuele omanikule siiski kerged poegimised - Soomest Metsa-Paavola talust pärit emaliin, annab selleks igal juhul igati lootust. Ostjatel on mille üle pead murda!

Tuletame veel meelde, et Eesti päritolu pullid tulevad oksjonile Maamessil aprilli lõpus, Taanist pärit pullid aga 16.aprillil Keavas. Kaalumistulemused leiad allpool olevatest failidest. Põhjalikumad andmed aga siit.neljapäev, 20. veebruar 2014

Esimene sellekevadine oksjon tulemas - Raplamaal Sikeldis

Kalender hakkab nüüdseks juba loodusele järgi jõudma ning käes ongi aeg uuteks limusiinide oksjoniteks. Kasvatajate aktiivne osalemine eelmistel müükidel, eriti aga sügisoksjonil Luigel, on toonud turule ka uue korraldaja - KMR Livestock Europe.
Ettevõte korraldabki 6.märtsil 2014.a Sikeldis, KMR Livestock Europe Farmis limusiini tõugu mullikate ja pullide müügipäeva. Müüki tuleb 40 tiinet mullikat ja kolm pulli.

Ajakava: 10.30  Kogunemine Sikeldi Farmis (Rapla mk, Sikeldi küla) - asub siin
                11.00  Loomade müük
Täpsem info loomade põlvnemise, hindade ja kaalude osas 27.veebruaril 2014
Osavõtuks vajalik eelregistreerimine hiljemalt 3.märtsiks 2014.a emailile: eesti.lihaveis@gmail.com
Sügisene oksjon lõi vaatamata kõrgetele hindadele üleva meeleolu
 Kindlasti kajastame müügipäeva tulemusi ka oma blogis. Samas tuletame meelde, et lähikuudel seisavad ees veel järgmised oksjonid: Taani noorte tõupullide oksjon Keavas, Eesti päritolu tõupullide oksjon Maamessi raames ja  Limusiinipullide oksjon Soomes (26.aprill).
Noored Taani tõupullid Keavas - oma oksjonijärge ootamas
Jälgi blogi!